Kategoritë

 • Shqip

  PDF

  Pyetje të cilës iu është përgjigjur hoxha i nderuar Muhamed Salih El Munexhid – Allahu e ruajtë – e teksti i saj është: “Cila është dispozita për urimin e jobesimtarëve për festat e tyre?”

 • Shqip

  PDF

  Në këtë artikull janë përmbledhur dispozitat më të rëndësishme që lidhen me agjërimin e ditës Ashura, duke filluar nga aspekti historik, normat e agjërimit të saj në raste të ndryshme dhe në fund përmend risitë që janë shpikur në lidhje me këtë ditë.

 • Shqip

  PDF

  Ky libër ofron aspekte të ndriçuara dhe shembuj të përzgjedhur të bukurisë, gjithëpërfshirjes, thjeshtësisë, tolerancës, madhështisë dhe shkëlqimit të Islamit. Ndaj të ftoj ta lexosh këtë libër me sinqeritet, objektivizëm dhe mendje të hapur, me qëllim të zbardhjes së të vërtetës përkitazi me këtë fe madhështore.

 • Shqip

  LINK

  Aplikacioni Hatme ju mban pranë Kuranit Fisnik, jua kujton leximin e virdit tuaj (pjesës së caktuar për lexim) pas namazeve dhe në kohët tjera që ju i caktoni. Përmban tefsirë dhe recitime të ndryshme, duke përfshirë dhe shumë karakteristika tjera.

 • Shqip

  MP4

  Ligjërues : Enis Rama Redaktoi : Driton Lekaj

  Në muajin e lindjes së Pejgamberit (lavdërimi dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të) duhet të rikujtojmë gjendjen e cila mbretëronte para dërgimit të tij, misionin e tij dhe obligimet tona përballë tij. Gjithashtu, qëndrimin tonë ndaj akuzave të të tjerëve dhe reagimin më të mirë ndaj këtyre akuzave dhe për fund metodën e drejtë për të shënuar datën e lindjes së tij. Për të gjitha këto flet hoxha i nderuar, Enis Rama.

 • Shqip

  PDF

  Pyetje të cilës iu është përgjigjur Hoxha i nderuar Muhamed Salih El Munexhid – Allahu e ruajtë – e teksti i saj është: “Kam nisur një biznes të vogël dhe gjatë festave të ndryshme shes mallra që janë specifike për krishtlindje, për 8 Mars e të tjerë. A është haram një gjë e tillë? Unë më parë kisha një supermarket, mirëpo e kam shitur, ngase mes të tjerash shitja birra dhe mish derri dhe nuk dëshiroj më t’i kthehem asaj pune. Më lejoni që t’ju pyes edhe për disa mallra të tjera, të cilat unë i shes, si prezervativë, disa fotografi qeramike, cigare, bileta lotarie, disa barëra që përmbajnë alkool, ëmbëlsira, të cilat mund të përmbajnë materie që janë të ndaluara për ne muslimanët, por mund edhe të mos përmbajnë, pra, a më lejohet që këto mallra t’ua shes klientëve të mi mosbesimtarë?”

 • Shqip

  MP4

  Ligjërues : Ebu Ezka Feridi Redaktoi : Driton Lekaj

  Festat kane domethëniet e veta dhe shënojnë një pjesë të rëndësishme të kulturës, simboleve dhe besimit të popujve. Mu për këtë hoxha i nderuar Ferid Selimi sqaron në këtë hutbe identitetin dhe krenarinë që duhet ta ketë çdo mysliman dhe të mos bëhet injoranca apo dobësia në fe shkak që të jepet pas festave që në vete përmbajnë shumë botëkuptime në kundërshtim me mësimet dhe udhëzimet islame.

 • Shqip

  MP4

  Këshillë e përgjithshme nga Shejh AbdulKadër Arnauti drejtuar shqiptarëve kudo që janë që ka të bëjë me rëndësinë e besimit islam si dhe me ruajtjen e unitetit mes tyre.

 • Shqip

  MP4

  Këshillë e përgjithshme nga Shejh AbdulKadër Arnauti drejtuar shqiptarëve kudo që janë që ka të bëjë me rëndësinë e besimit islam si dhe me ruajtjen e unitetit mes tyre.

 • Shqip

  MP4

  Këshillë e përgjithshme nga Shejh AbdulKadër Arnauti drejtuar shqiptarëve kudo që janë që ka të bëjë me rëndësinë e besimit islam si dhe me ruajtjen e unitetit mes tyre.

 • Shqip

  PDF

  Ky libër jep një sqarim të qartë e gjithëpërfshirës që esenca e arritjes së suksesit është Kurani fisnik, fjala e Zotit të botëve, dhe çdo gjë tjetër jashtë kësaj duhet të jetë në përputhje me të, përndryshe refuzohet.

 • Shqip

  PDF

  Ky infografik bën fjalë për (Muharremin, muajin e Allahut). Ky përmban kuptimin e emrit dhe normat e muajve të shenjtëruar; cila është vlera e tij (Muharremit) dhe pse ai është i pari prej muajve? Gjithashtu flet për ditën e Ashurasë, përse u quajt me këtë emër dhe cilat janë normat e vlerat e agjërimit të kësaj dite.

 • Shqip

  PDF

  Autor : Bledar Haxhiu

  Ky artikull flet për gjendjen e profetit Muhamed në muajin shaban dhe për disa çështje që kanë të bëjnë më këtë muaj.

 • Shqip

  PDF

  Autor : Ulvi Fejzullahu

  Në këtë artikull tregohet vlera e muajit shaban dhe rëndësia e tij për përgatitjen e robit në të për muajin e bekuar të ramazanit.

 • Shqip

  MP4

  Redaktoi : Driton Lekaj

  Ligjërues: Mazllam Mazllami

 • Shqip

  MP4

  Pyetje pergjigje pas debatit historik ne Unionin e Oksfordit me Zakir Naik.

 • Shqip

  MP4

  Debat ne Oksford - Zakir Naik

 • Shqip

  MP4

  Ligjërues : Muhamed Dërmaku Redaktoi : Driton Lekaj

  Ky emision flet rreth rëndësisë së muajit Shaban dhe vlerave të cilat i përmban. Hoxha i nderuar flet për muajt e shenjtë dhe karakteristikat e tyre, për agjërimin në këtë muaj dhe veçimin e ditës së pesëmbëdhjetë të tij me adhurim dhe parapërgatitjen që duhet ta bëjë muslimani në këtë muaj për muajin e bekuar të Ramazanit.

 • Shqip

  Ligjërues : Enes Goga Redaktoi : Driton Lekaj

  Në këto ligjërata hoxha i nderuar, Enes Goga, flet rreth gjendjes së popujve të mëhershëm dhe shkaqeve të shkatërrimit të tyre. Përmes saj synohet të vetëdijesohen njerëzit me këto shkaqe në mënyrë që të kenë kujdes prej tyre dhe të marrin mësim, si dhe të njihen me shkaqet dhe rrugët e shpëtimit të cilave nëse iu përmbahemi do të shpëtojmë në dynja dhe Ahiret – me lejen e Allahut.

 • Shqip

  MP3

  Ligjërues : Enes Goga Redaktoi : Driton Lekaj

  Kjo është pjesa e dytë e ligjëratës “Shkaqet e shkatërrimit të popujve” dhe në të shtjellohen dy pika e a to janë: 1. Shkaqet pse Allahu i ka shkatërruar popujt. 2. Rruga apo ilaçi i cili garanton që Allahu të mos na shkatërrojë neve sikurse që ka shkatërruar njerëzit para neve.

Faqja : 4 - Nga : 1
Mbresat