Enciklopedia e Kuranit Fisnik

Enciklopedia e Kuranit Fisnik

Përshkrimi

Përmban përkthime dhe komentime të besueshme të kuptimeve të Kuranit Fisnik në gjuhë të ndryshme të botës.
https://quranenc.com/app/#/sura/nav?lang=sq&trans=albanian_nahi

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes