Kategoritë

 • PDF

  Pyetje të cilës iu është përgjigjur hoxha i nderuar AbdulAziz b. Abdil-lah b. Baz (Allahu e mëshiroftë), e teksti i saj është: “Një pyetëse thotë: Ne kemi një grup dhe ata i përkasin tarikatit (rrugës, drejtimit) Tixhani. Ata mblidhen çdo të premte dhe të hëne dhe e përmendin Allahun me këtë dhikër: La ilahe il-lAllah dhe në fund thonë: Allah, Allah, me zë të lartë. Cila është dispozita e sheriatit për veprën e tyre?

 • video-shot

  MP4

  Ligjërues : Enis Rama Redaktoi : Driton Lekaj

  Pyetje të cilës iu është përgjigjur hoxha i nderuar Enis Rama – Allahu e ruajt – e teksti i saj është: “A lejohen eskurzionet?”

 • PDF

  Pyetje të cilës iu është përgjigjur hoxha i nderuar Muhamed Salih El Munexhid – Allahu e ruajtë – e teksti i saj është: “Kur lejohet ta përdorim tevrijen? Dhe nëse është përdorimi i saj i lejuar për shkak të nevojës, atëherë si përcaktohet ajo?”

 • PDF

  Ky artikull shtjellon dispozitat dhe rregullat kryesore të udhëtimit sipas mësimeve islame. Autori artikullin e ndan në dy pjesë. Pjesën e parë ia kushton dispozitave Islame rreth udhëtimit dhe pjesën e dytë rregullave të përgjithshme dhe edukatës së udhëtimit. Të gjitha këto, autori i tregon me një metodologji të lehtë por, të argumentuar. Shpresojmë që ky artikull të jetë një doracak, i cili do t’i ndihmoj udhëtarët që udhëtimi i tyre të jetë në përputhje me rregullat islame.

Mbresat