Kategoritë

معلومات المواد باللغة العربية

Ibadetet praktike

Numri i materialeve: 1

  • Shqip

    MP4

    Ligjërues : Enis Rama Redaktoi : Driton Lekaj

    Njohja e obligimeve ndaj Allahut rezulton me raporte të mira me Krijuesin por, që këto raporte ta marrin kuptimin e vërtetë duhet përgjigje për disa pyetje: - Çka na lidh ne me Zotin? - Çfarë i karakterizon raportet e tona me Zotin e lartësuar. - Mbi çka ndërtohen këto raporte. - Si i manifestojnë njerëzit këto raporte me Zotin e tyre. E përgjigjen e gjeni në këtë ligjëratë të mbajtur nga hoxha i nderuar Enis Rama.