Kategoritë

معلومات المواد باللغة العربية

Çështjet e të rinjve

Numri i materialeve: 6

 • Shqip

  MP4

  Ligjërues : Një Grup Hoxhallarësh Redaktoi : Driton Lekaj

  Video material që përmban nxitjen për shoqëri të mirë dhe tërheqjen e vërejtjes nga shoqëria e keqe përmes fjalëve të cilat prekin ndërgjegjen e çdokujt.

 • Shqip

  MP3

  Ligjërues : Ekrem Avdiu Redaktoi : Driton Lekaj

  Njeriu në rrugëtimin e tij drejt Allahut ka nevojë për një shoqëri të mirë e cila i ndihmon të qëndrojë dhe vazhdoj i paluhatur. Prandaj, hoxha i nderuar na jep përgjigje rreth asaj se si ta zgjedhim shoqërinë e mirë? Cilat janë veçoritë e shokëve të mirë? Dhe si ta çmojmë dhe ta ruajmë atë?

 • Shqip

  MP3

  Ligjërues : Ekrem Avdiu Redaktoi : Driton Lekaj

  Nevoja për t’i shikuar çështjet me urtësi është domosdoshmëri, e sidomos për të rinjtë. Në këtë ligjëratë do të gjejmë përgjigje rreth asaj se si të baraspeshojmë mes urtësisë dhe emocioneve në dritën e shembujve nga gjeneratat e para duke ia shtuar edhe dëmet e nxitimit të pamenduar.

 • Shqip

  MP4

  Ligjërues : Ekrem Avdiu Ligjërues : Bekr Halimi Redaktoi : Driton Lekaj

  Kjo tribunë diskuton disa nga çështjet e rëndësishme të cilat lidhen me rininë dhe të ardhmen e saj. Pjesa e parë e kësaj tribune ka për qëllim të nxis rininë drejt dijes dhe sqaron rëndësinë e saj në Islam, ndërsa pjesa e dytë ka të bëjë me aspektin e etikës dhe moralit. E krejt kjo me qëllim që të sigurohet një rini e shëndoshë e cila do të nënkuptonte një ardhmëri të shëndoshë me lejen e Allahut.

 • Shqip

  PDF

  Këshilla të sinqerta dhe udhëzime të drejtpërdrejta drejtuar të gjithë të rinjve të cilët nuk e mendojnë Ramazanin si muaj të ndryshimit dhe pendimit të sinqertë.

 • Shqip

  MP3

  Ligjërues : Dr. Shefqet Krasniqi

  Në këtë ligjëratë hoxha i nderuar bën krahasim mes rinisë sonë dhe rinisë së Sahabëve me qëllim që të jenë shembull për rininë tonë.