Kategoritë

  • video-shot

    MP4

    Ligjërues : Një Grup Hoxhallarësh Redaktoi : Driton Lekaj

    Duaja ka pozitë të posaçme në Islam. Njeriu përmes këtij adhurimi të veçantë e shpreh nevojën dhe afërsinë ndaj Allahut të lartësuar. Ky emision flet rreth rëndësisë së duasë dhe kushteve që duhet të përmbushen për ta arritur përgjigjen dhe sqaron rastet kur preferohet duaja për agjëruesit.

Mbresat