Kategoritë

معلومات المواد باللغة العربية

Muaji shaban

Numri i materialeve: 5

 • Shqip

  PDF

  Autor : Bledar Haxhiu

  Ky artikull flet për gjendjen e profetit Muhamed në muajin shaban dhe për disa çështje që kanë të bëjnë më këtë muaj.

 • Shqip

  PDF

  Autor : Ulvi Fejzullahu

  Në këtë artikull tregohet vlera e muajit shaban dhe rëndësia e tij për përgatitjen e robit në të për muajin e bekuar të ramazanit.

 • Shqip

  MP4

  Ligjërues : Muhamed Dërmaku Redaktoi : Driton Lekaj

  Ky emision flet rreth rëndësisë së muajit Shaban dhe vlerave të cilat i përmban. Hoxha i nderuar flet për muajt e shenjtë dhe karakteristikat e tyre, për agjërimin në këtë muaj dhe veçimin e ditës së pesëmbëdhjetë të tij me adhurim dhe parapërgatitjen që duhet ta bëjë muslimani në këtë muaj për muajin e bekuar të Ramazanit.

 • Shqip

  MP4

  Ligjërues : Muhamed Husejn Jakub Redaktoi : Driton Lekaj

  Ligjëratë tërheqëse ku hoxha i nderuar thërret për një fillim të ri në muaji Shaban, muaji ku veprat ekspozohen para Allahut dhe pas tij vjen muaji i shpërblimeve të mëdha – Ramazani. Andaj nevoja është që secili të merr vendim të menjëhershëm për të hapur një epokë të re, të cilën do ta fillonte me një pendim të sinqertë nga çdo mëkat e pakujdesi.

 • Shqip

  PDF

  Prej kohëve të vlefshme është edhe muaji Shaban. Njerëzit janë në dy pole të kundërta për sa i përket atij. Disa i mohojnë adhurimet me të cilat është veçuar dhe të tjerë që shpikin atë që nuk e ligjësuar Allahu e as i Dërguari i Tij (paqja dhe bekimi qoftë mbi të) por, e drejta është mesi i kësaj. E ky artikull sqaron këtë në mënyrë të argumentuar dhe të mbështetur me fjalët e dijetarëve të Islamit.