Fillim i ri në muajin Shaban

Përshkrimi

Ligjëratë tërheqëse ku hoxha i nderuar thërret për një fillim të ri në muaji Shaban, muaji ku veprat ekspozohen para Allahut dhe pas tij vjen muaji i shpërblimeve të mëdha – Ramazani. Andaj nevoja është që secili të merr vendim të menjëhershëm për të hapur një epokë të re, të cilën do ta fillonte me një pendim të sinqertë nga çdo mëkat e pakujdesi.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes

Kategoritë: