Kategoritë

 • Shqip

  PDF

  Ky libër përmban një mënyrë shumë të lehtë dhe të shpejtë për mësimin e leximit të Kuranit.

 • Shqip

  MP4

  Në këtë emision hoxha i nderuar flet rreth vlerës së leximit të Kuranit, sqaron definicionin dhe llojet e texhvidit dhe për fund përmend disa çështje që ndërlidhen me leximin e Kuranit si: mënyra më e mirë leximit të Kuranit dhe për minimumin dhe maksimumin e kohës së preferuar për të bërë hatme.

 • Shqip

  PDF

  Autor : Dr. Shefqet Krasniqi Redaktoi : Osman Abazi

  Kurani Fisnik është i veçantë edhe për metodologjinë e të lexuarit. Për ta lexuar atë drejtë dhe saktë patjetër duhet t’iu përmbahemi rregullave të leximit të tij. Kjo na mundëson neve ta zbatojmë urdhrin e Allahut dhe ta arrijmë shpërblimin e përgatitur për këtë. Libri rreth texhvidit i hoxhes Shefqet Krasniqi është libër praktik përmes së cilit mund ta lexojmë drejt Librin e Allahut.

Mbresat