Kategoritë

معلومات المواد باللغة العربية

Besimi në Librat e zbritur

Numri i materialeve: 3

 • Shqip

  MP4

  Në këtë emision hoxha i nderuar flet rreth përkufizimit të Kuranit dhe disa njohurive themelore rreth tij. Ai e sqaron përkufizimin e Kuranit, dallimin mes Kuranit dhe hadithit Kudsi si dhe e përfundon emisionin me sqarimin e emrave të shumtë të Kuranit dhe domethënieve të tyre.

 • Shqip

  PDF

  SHPALLJA E FUNDIT

 • Shqip

  MP4

  Besimi në Libra