معلومات المواد باللغة العربية

Numri i materialeve: 6

 • Shqip

  MP4

  Ligjërues : Enis Rama Redaktoi : Driton Lekaj

  Pushimet verore jane shans për të pushuar pas një periudhe të gjatë pune dhe studimi. Në këtë ligjëratë hoxha i nderuar ofron këshilla për shfrytëzimin sa më të mirë të tyre duke tërhequr vërejtjen nga disa gabime në të cilat bien njerëzit në to.

 • Shqip

  Ligjërues : Dr. Shefqet Krasniqi Redaktoi : Driton Lekaj

  Ka vite që në vendet tona është përhapur një dukuri e shëmtuar. Dukuri me anë të së cilës fëmijët por, edhe prindërit zhvishen nga arsyeja dhe parimet morale dhe krejt kjo me arsyetimin se po festohet përfundimi i shkollimi ulët apo të mesëm. Për këtë hoxha i nderuar sqaron dëmet e këtyre shëtitjeve dhe mbrëmjeve në aspektin fetar dhe moral me shpresë se fjalët e tij do të lënë gjurmë në zemrat e pastra dhe ndërgjegjen e shëndoshë.

 • Shqip

  MP4

  Ka vite që në vendet tona është përhapur një dukuri e shëmtuar. Dukuri me anë të së cilës fëmijët por, edhe prindërit zhvishen nga arsyeja dhe parimet morale dhe krejt kjo me arsyetimin se po festohet përfundimi i shkollimi ulët apo të mesëm. Për këtë hoxha i nderuar sqaron dëmet e këtyre shëtitjeve dhe mbrëmjeve në aspektin fetar dhe moral me shpresë se fjalët e tij do të lënë gjurmë në zemrat e pastra dhe ndërgjegjen e shëndoshë.

 • Shqip

  MP4

  Ka vite që në vendet tona është përhapur një dukuri e shëmtuar. Dukuri me anë të së cilës fëmijët por, edhe prindërit zhvishen nga arsyeja dhe parimet morale dhe krejt kjo me arsyetimin se po festohet përfundimi i shkollimi ulët apo të mesëm. Për këtë hoxha i nderuar sqaron dëmet e këtyre shëtitjeve dhe mbrëmjeve në aspektin fetar dhe moral me shpresë se fjalët e tij do të lënë gjurmë në zemrat e pastra dhe ndërgjegjen e shëndoshë.

 • Shqip

  MP3

  Ligjërues : Bekr Halimi Redaktoi : Driton Lekaj

  Pushimet në përgjithësi janë pjesa më e lirë e jetës së njeriut. Prandaj këshilla dhe idetë për shfrytëzimin e kësaj pjese të jetës së tij është shumë me rëndësi. Kjo ligjëratë mundohet të jetë çelës i hapjes së shtigjeve të ideve për mbushjen e kësaj kohe me diçka që e kënaq Allahun e lartësuar.

 • Shqip

  MP3

  Ligjërues : Ekrem Avdiu

  Në këtë ligjëratë hoxha i nderuar flet rreth shfrytëzimit sa më të mirë të pushimeve verore dhe rëndësisë së kohës.