Kategoritë

  • Shqip

    PDF

    Muftiu : Alaudin Abazi

    Pyetje të cilës iu është përgjigjur hoxha i nderuar, Alaudin Abazi, e teksti i saj është: “Desha të di lidhur me disa hippermarkete të cilat organizojnë lojë shpërblyese me rastin e blerjes së mallit në ato markete. A është e lejuar që të blihet për këtë qellim (për të fituar p.sh. shpërblimin e premtuar) dhe po qe se nuk e ke qëllimin për të fituar shpërblimin, a lejohet të merret ajo në rast se të bie fati, po ashtu edhe për paketime të ndryshme ku në to mund të rastisë se ti ke fituar njërin nga shpërblimet.”.

Mbresat