Kategoritë

معلومات المواد باللغة العربية

Pasuri të lejuara dhe të ndaluara

Numri i materialeve: 1

  • Shqip

    PDF

    Muftiu : Alaudin Abazi

    Pyetje të cilës iu është përgjigjur hoxha i nderuar, Alaudin Abazi, e teksti i saj është: “Desha të di lidhur me disa hippermarkete të cilat organizojnë lojë shpërblyese me rastin e blerjes së mallit në ato markete. A është e lejuar që të blihet për këtë qellim (për të fituar p.sh. shpërblimin e premtuar) dhe po qe se nuk e ke qëllimin për të fituar shpërblimin, a lejohet të merret ajo në rast se të bie fati, po ashtu edhe për paketime të ndryshme ku në to mund të rastisë se ti ke fituar njërin nga shpërblimet.”.