Kategoritë

  • Shqip

    MP4

    Ligjërues : Fatmir Latifi Redaktoi : Driton Lekaj

    Ebu Bekri (Allahu qoftë i kënaqur me të) ka lënë gjurmët e tij të rëndësishme pothuajse në çdo ngjarje islame me besimin e tij të sinqertë, urtësinë, trimërinë dhe bujarinë e tij. Kjo ligjëratë flet rreth jetës, vlerave dhe pozitës së Ebu Bekrit te Pejgamberi (lavdërimi dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të) dhe te i gjithë umeti.

Mbresat