Kategoritë

 • Shqip

  MP4

  Ligjërues : Dr. Shefqet Krasniqi Redaktoi : Driton Lekaj

  Kjo hytbe e mbajtur nga hoxha i nderuar përmban thirrje për ta kuptuar drejt festën e vitit të ri dhe rrënjët e saj fetare jo islame si dhe thirrje për pendim të sinqertë nga festimi i saj dhe të këqijat që e përcjellin këtë festë.

 • Shqip

  PDF

  Muftiu : Ulvi Fejzullahu

  Ky artikull e sqaron zhvillimin historik të festës së Vitit të Ri si dhe tregon rrënjët e saj fetare nëpër histori. Dhe mu për këtë hoxha i nderuar ia tërheq vërejtjen çdo myslimani nga festimi i kësaj feste.

Mbresat