معلومات المواد باللغة العربية

Numri i materialeve: 1

  • Shqip

    PDF

    Përktheu : Driton Lekaj

    Ky artikull përmbledh disa studime të ekspertëve të profileve të ndryshme rreth ndikimit të mësimit përmendësh të Kuranit në arritjen e diturisë te nxënësit. Studimi është interesant dhe sqaron mirësinë e Kuranit në jetën e atij që punon me të.