Mësimi përmendësh i Kuranit ndihmon në arritjen e diturisë

Përktheu: Driton Lekaj

Përshkrimi

Ky artikull përmbledh disa studime të ekspertëve të profileve të ndryshme rreth ndikimit të mësimit përmendësh të Kuranit në arritjen e diturisë te nxënësit. Studimi është interesant dhe sqaron mirësinë e Kuranit në jetën e atij që punon me të.

Download

Kategoritë:

Mbresat