Kategoritë

معلومات المواد باللغة العربية

Terminologjia e hadithit

Numri i materialeve: 2

 • Shqip

  DOC

  Muftiu : Muhamed Salih Përktheu : Driton Lekaj

  Pyetje të cilës iu është përgjigjur hoxha i nderuar Muhamed Salih El Munexhid – Allahu e mëshiroftë – e teksti i saj është: “Cili është obligimi ynë ndaj dukurisë negative të shpërndarjes së haditheve të dobëta? Cili është roli ynë – ne njerëzit e thjeshtë – drejt përhapjes së gënjeshtrës ndaj Pejgamberit (lavdërimi dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të)? Dëshirojmë t’u drejtoheni me një këshillë atyre që i përhapin hadithet pa u vërtetuar në saktësinë e tyre.”

 • Shqip

  PDF

  Zoti deshi që shkencës së Hadithit në këtë shekull t’i prijnë dijetarët shqiptarë që i njeh tërë bota islame, i respekton, nderon dhe me veprat e tyre kanë lënë histori që dëshmon për ta. Në shenjë mirënjohjeje të kontributit të tyre Dr. Sulejman Osmani ka përmbledhur në fjalë të shkurtra jetën dhe veprimtarinë e tyre.