Kategoritë

 • Shqip

  Ligjërues : Enes Goga Redaktoi : Driton Lekaj

  Në këto ligjërata hoxha i nderuar, Enes Goga, flet rreth gjendjes së popujve të mëhershëm dhe shkaqeve të shkatërrimit të tyre. Përmes saj synohet të vetëdijesohen njerëzit me këto shkaqe në mënyrë që të kenë kujdes prej tyre dhe të marrin mësim, si dhe të njihen me shkaqet dhe rrugët e shpëtimit të cilave nëse iu përmbahemi do të shpëtojmë në dynja dhe Ahiret – me lejen e Allahut.

 • Shqip

  MP3

  Ligjërues : Enes Goga Redaktoi : Driton Lekaj

  Kjo është pjesa e dytë e ligjëratës “Shkaqet e shkatërrimit të popujve” dhe në të shtjellohen dy pika e a to janë: 1. Shkaqet pse Allahu i ka shkatërruar popujt. 2. Rruga apo ilaçi i cili garanton që Allahu të mos na shkatërrojë neve sikurse që ka shkatërruar njerëzit para neve.

 • Shqip

  MP3

  Ligjërues : Enes Goga Redaktoi : Driton Lekaj

  Kjo është pjesa e parë e ligjëratës “Shkaqet e shkatërrimit të popujve” dhe në të shtjellohen dy pika e a to janë: 1. Gjendja e popujve të mëhershëm sipas përshkrimit Kuranor. 2. Sqarimi se vetëmashtrimi i disa popujve për shkak të arriturave të tyre i ka bërë ata t’i harrojnë mirësitë e Allahut dhe ta refuzojnë të vërtetën.

Mbresat