Kategoritë

معلومات المواد باللغة العربية

Namazet e ndaluara

Numri i materialeve: 1

  • Shqip

    MP3

    Ligjërues : Alaudin Abazi Redaktoi : Driton Lekaj

    Në këtë ligjëratë, hoxha i nderuar, sqaron kohët në të cilat ndalohet namazi, urtësinë e këtij ndalimi dhe disa dispozita që kanë të bëjnë me të. Këto kohë mund të përmblidhen në tri: - Pas namazit të sabahut gjersa të ngrihet dielli sa një shtizë. - Kur dielli të qëndron zenit gjersa të anojë prej tij. - Pas namazit të ikindisë gjersa të përfundon perëndimi i diellit.