Kategoritë

معلومات المواد باللغة العربية

Agjërimi vullnetar

Numri i materialeve: 2

 • Shqip

  PDF

  Autor : Sedat Islami Redaktoi : Driton Lekaj

  Agjërimi fakultativ (vullnetar): është një libërth që përmban rëndësinë e agjërimit vullnetar, disa rregulla të përgjithshme rreth agjërimit vullnetar, pastaj agjërimet ditore të lejuara si: dita e hënë dhe enjte, agjërimi i tre ditëve të çdo muaji, dita e Ashurasë dhe dita e Arafatit, pastaj ato të ndaluara: agjërimi i ditës së Xhuma të vetme, agjërimi i gruas pa lejen e burrit, agjërimi i bajrameve, agjërimi i ditëve të teshrikut dhe një apo dy dite para muajit të Ramazanit dhe për fund agjërimi i muajve në bazë të radhitjes së tyre vjetore.

 • Shqip

  PDF

  Pyetje të cilës iu është përgjigjur hoxha i nderuar Muhamed Salih El Munexhid – Allahu e ruajtë – e teksti i saj është: “A ka mundësi të bashkojmë mes nijetit të agjërimit të tre ditëve prej çdo muaji dhe agjërimit të ditës së Arafatit dhe a i marrim dy shpërblimet?”