Kategoritë

معلومات المواد باللغة العربية

Normat e të porsalindurit

Numri i materialeve: 2

 • Shqip

  PDF

  Autor : Irfan Tota Redaktoi : Driton Lekaj

  Fëmija është zbukurimi i kësaj jete. Ashtu siç është edhe një përgjegjësi shumë e madhe për edukimin dhe rritjen e tij sipas parimeve islame. Ky artikull sjell disa nga këto parime që kanë të bëjnë me fëmijën e porsalindur.

 • Shqip

  DOC

  Pyetje të cilës iu është përgjigjur Hoxha i nderuar Muhamed Salih El Munexhid – Allahu e ruajtë – e teksti i saj është: “Kam dëgjuar shumë herë se kur të lindë një fëmijë mysliman therren me këtë rast dy kurbana ndërsa therret vetëm një nëse i porsalinduri është femër. Kjo a është synet apo vaxhib(obligim)? E nëse është vaxhib, atëherë cili është qëllimi prej kësaj? Dhe si e ka sqaruar këtë i Dërguari i Allahut (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të)? Realisht këtë gjë e kam dëgjuar nga disa motra por, nuk e kam vërtetuar ..