Rregullat e fëmijës së porsalindur

Përshkrimi

Fëmija është zbukurimi i kësaj jete. Ashtu siç është edhe një përgjegjësi shumë e madhe për edukimin dhe rritjen e tij sipas parimeve islame. Ky artikull sjell disa nga këto parime që kanë të bëjnë me fëmijën e porsalindur.

Download
Mbresat