Rregullat e agjërimit, teravive dhe zekatul-fitrit

Përshkrimi

Ky libërth i shkruar nga dijetari Ibn Uthejmini ngërthen në vete një mori rregullash të cilat lidhen me agjërimin, teravitë dhe zekatul-fitrin. Me një metodë të lehtë dhe të kuptueshme, dijetari i nderuar i përmend këto dispozita dhe rregulla të cilat janë të domosdoshme për ta kryer adhurimin e agjërimit dhe adhurimet e tjera që e pasojnë në mënyrën më të mirë.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes