Si të veproni me fëmijët tuaj që ata të falen?

Përktheu: Hevzi Kadriu

Përshkrimi

Ky është një tregim interesant që flet rreth rëndësisë së nxitjes së fëmijëve dhe edukimit të tyre që ta falin namazin dhe ndikimin e madh të duasë në këtë.

Download
Mbresat