Kategoritë

معلومات المواد باللغة العربية

Tekste dhe libra audio

Numri i materialeve: 1

  • Shqip

    MP3

    Ligjërues : Ebul Ferexh Ibnul Xhevzi Përktheu : Bekr Halimi

    Këshillë përmbledhëse e dijetarit El Hafidh Ibn El Xhevziut drejtuar djalit të tij. Ibnul Xhevziu ka qenë i njohur për këshillat e tij, e kjo shfaqet edhe më tepër kur vjen në pyetje fëmija i tij.