Kategoritë

معلومات المواد باللغة العربية

Shoqëria islame

Numri i materialeve: 8

 • Shqip

  PDF

  Ky libër flet për shkaqet dhe mënyrat të cilat ia mundësojnë atij që i zbaton ato, të gjejë gëzimin, lumturinë dhe qetësinë shpirtërore dhe ia largojnë atij brengat, trishtimin dhe vuajtjet.

 • Shqip

  MP4

  Ligjërues : Ahmed Kalaja Redaktoi : Driton Lekaj

  Ligjëratë tërheqëse në të cilën hoxha i nderuar flet rreth rëndësisë së shfrytëzimit të kohës sidomos të kohës së lirë. Mirëpo ka disa shkaqe që nëse njeriu i sjell ndërmend do të jetë shumë i kujdesshëm në shfrytëzimin e kohës së lirë, e kjo ligjëratë përmbledh disa nga këto shkaqe dhe sjell shembuj raktikë.

 • Shqip

  PDF

  Me zhvillimin e medieve dhe hapjes së shoqërive parashtrohen pyetje të shumta që kërkojnë një qasje islame në përgjigjen ndaj tyre. Ky artikull thërret për një qasje islame të këtij problemi duke demaskuar edhe konceptin perëndimor ndaj kësaj çështjeje dhe duke ofruar zgjidhje të përshtatshme.

 • Shqip

  MP3

  Ligjërues : Ekrem Avdiu Redaktoi : Driton Lekaj

  Nevoja për t’i shikuar çështjet me urtësi është domosdoshmëri, e sidomos për të rinjtë. Në këtë ligjëratë do të gjejmë përgjigje rreth asaj se si të baraspeshojmë mes urtësisë dhe emocioneve në dritën e shembujve nga gjeneratat e para duke ia shtuar edhe dëmet e nxitimit të pamenduar.

 • Shqip

  MP4

  Ligjërues : Ekrem Avdiu Ligjërues : Bekr Halimi Redaktoi : Driton Lekaj

  Kjo tribunë diskuton disa nga çështjet e rëndësishme të cilat lidhen me rininë dhe të ardhmen e saj. Pjesa e parë e kësaj tribune ka për qëllim të nxis rininë drejt dijes dhe sqaron rëndësinë e saj në Islam, ndërsa pjesa e dytë ka të bëjë me aspektin e etikës dhe moralit. E krejt kjo me qëllim që të sigurohet një rini e shëndoshë e cila do të nënkuptonte një ardhmëri të shëndoshë me lejen e Allahut.

 • Shqip

  PDF

  Pyetje të cilës iu është përgjigjur hoxha i nderuar Muhamed Salih El Munexhid – Allahu e ruajtë – e teksti i saj është: “Një person jeton në Itali dhe ai është kujdestar për xhaminë e cila gjendet në qytetin e tij si p.sh. i mbledh donacionet. Ramazanin e fundit ai mblodhi Zekatul Fitrin nga xhemati me qëllim që t’ia jep atyre që e meritojnë por, nuk ka gjetur të tillë që i plotësojnë kushtet kështu që zekati i ka mbetur deri më sot, prandaj a t’ia shton atë fondit të shpenzimeve të xhamisë për të cilën përkujdeset? Edhe pse fondi për xhaminë është i mjaftueshëm. Apo t’ia jep një shkolle në të cilën mësohen shkencat fetare në vendin e tij? Edhe pse sa për informatë kjo shkollë merr donacione nga bamirësit. Dhe a shkakton problem se djali i tij mëson në atë shkollë? Si dhe a ju mëngohet shpërblimi atyre që kanë dhënë Zekatul Fitrin?”

 • Shqip

  PDF

  Këshilla të sinqerta dhe udhëzime të drejtpërdrejta drejtuar të gjithë të rinjve të cilët nuk e mendojnë Ramazanin si muaj të ndryshimit dhe pendimit të sinqertë.

 • Shqip

  MP3

  Ligjërues : Dr. Shefqet Krasniqi

  Në këtë ligjëratë hoxha i nderuar bën krahasim mes rinisë sonë dhe rinisë së Sahabëve me qëllim që të jenë shembull për rininë tonë.