Koha e lirë në jetën e besimtarit

Ligjërues : Ahmed Kalaja

Redaktoi: Driton Lekaj

Përshkrimi

Ligjëratë tërheqëse në të cilën hoxha i nderuar flet rreth rëndësisë së shfrytëzimit të kohës sidomos të kohës së lirë. Mirëpo ka disa shkaqe që nëse njeriu i sjell ndërmend do të jetë shumë i kujdesshëm në shfrytëzimin e kohës së lirë, e kjo ligjëratë përmbledh disa nga këto shkaqe dhe sjell shembuj raktikë.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes