Rinia mes emocioneve dhe urtësisë

Ligjërues : Ekrem Avdiu

Redaktoi: Driton Lekaj

Përshkrimi

Nevoja për t’i shikuar çështjet me urtësi është domosdoshmëri, e sidomos për të rinjtë. Në këtë ligjëratë do të gjejmë përgjigje rreth asaj se si të baraspeshojmë mes urtësisë dhe emocioneve në dritën e shembujve nga gjeneratat e para duke ia shtuar edhe dëmet e nxitimit të pamenduar.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes