Tri këshilla të rëndësishme

Tri këshilla të rëndësishme

Përshkrimi

Hoxha i nderuar flet këtu për tri çështje të rëndësishme, të cilat nëse i zbaton muslimani ashtu si duhet do të fitojë në këtë dhe në botën tjetër, e para prej tyre është haku ndaj Allahut, e dyta haku ndaj vetes dhe e treta haku ndaj njerëzve.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes