Kategoritë

معلومات المواد باللغة العربية

Teuhidi i emrave dhe cilësive të Allahut

Numri i materialeve: 2

 • Shqip

  MP3

  Ligjërues : Bledar Haxhiu Redaktoi : Driton Lekaj

  Hytbe tërheqëse rreth temës më të rëndësishme e që është njohja e Allahut të lartësuar përmes emrit të Tij më të përsëritur – Allah. Cilat janë domethëniet e këtij emri dhe mësimet që mund të nxjerrim prej tij.

 • Shqip

  PDF

  RUAJTËSI I LARTËSUAR