Kategoritë

Teuhidi i emrave dhe cilësive të Allahut

Numri i materialeve: 1

  • Me Allahun! Shqip

    MP3

    Ligjërues : Bledar Haxhiu Redaktoi : Driton Lekaj

    Hytbe tërheqëse rreth temës më të rëndësishme e që është njohja e Allahut të lartësuar përmes emrit të Tij më të përsëritur – Allah. Cilat janë domethëniet e këtij emri dhe mësimet që mund të nxjerrim prej tij.

Mbresat