Me Allahun!

Ligjërues : Bledar Haxhiu

Redaktoi: Driton Lekaj

Përshkrimi

Hytbe tërheqëse rreth temës më të rëndësishme e që është njohja e Allahut të lartësuar përmes emrit të Tij më të përsëritur – Allah. Cilat janë domethëniet e këtij emri dhe mësimet që mund të nxjerrim prej tij.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes