Medina e ndritur

Përshkrimi

Kjo infografikë bën fjalë për Medinen e ndritur, Xhaminë Profetike dhe simbolet më të shquara të Medines së ndritur.

Burime:

Kategoritë:

Mbresat