Qabeja e nderuar

Përshkrimi

Këtu bëhet fjalë për historinë e ndërtimit të Qabesë dhe për disa gjëra që kanë të bëjnë me të.

Kategoritë:

Mbresat