Kategoritë

  • PDF

    Ky është një libër i dobishëm për muslimanët në përgjithësi. Autori në këtë libër ka sqaruar shtyllat e Islamit dhe ato të imanit, duke sqaruar dhe kushtet që kanë të bëjnë me to dhe po ashtu ka sjellë argumente fetare dhe logjike lidhur me to.

  • video-shot

    MP4

    Ligjërues : Enis Rama Redaktoi : Driton Lekaj

    Rrugëtimi në kërkim të adhurimit kërkon një konfirmim dhe marrëveshje e cila pasqyrohet në një fjalë të shkurtë e të njohur për të gjithë por, shumë domethënëse. Dhe vetëm me kuptimin e porosive të saj e kuptojmë se sa i rëndësishëm është konfirmimi për të rrugëtuar tutje në kërkim të adhurimit. E kjo është fjala e Shehadetit, për të cilën e ka veçuar hoxha i nderuar, Enis Rama, ligjëratën e tij.

Mbresat