Kushtet e fesë në pak fjalë

Përshkrimi

Ky është një libër i dobishëm për muslimanët në përgjithësi. Autori në këtë libër ka sqaruar shtyllat e Islamit dhe ato të imanit, duke sqaruar dhe kushtet që kanë të bëjnë me to dhe po ashtu ka sjellë argumente fetare dhe logjike lidhur me to.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes