Dëshmia e fjalës “Muhammedun resulullah”

Përshkrimi

Në këtë artikull bëhet fjalë për kuptimin e dëshmisë "Muhammedun resulullah" dhe shtyllat dhe kushtet e saj.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes