Kategoritë

 • Shqip

  PDF

  Dashuria Dhe Afërsia Mes Familjes Fisnike Dhe Sahabëve : Qartësime kuptimplota për lidhjen e ngrohtë mes Familjes Fisnike dhe Sahabëve

 • Shqip

  PDF

  Muftiu : Muhamed Salih El Munexhid Përktheu : Nexhat Ceka Redaktoi : Driton Lekaj

  Pyetje të cilës iu është përgjigjur hoxha i nderuar Muhamed Salih El Munexhid, e teksti i saj është: “A është e vërtetë se Halid b. Velidi (Allahu qoftë i kënaqur me të) ka ditur përmendësh nga Kur’ani vetëm tre sure, sepse ka qenë i zënë me xhihad në rrugë të Allahut dhe në qoftë se kjo është e vërtetë ku është e përmendur?”.

 • Shqip

  MP4

  Ligjërues : Fatmir Latifi Redaktoi : Driton Lekaj

  Ebu Bekri (Allahu qoftë i kënaqur me të) ka lënë gjurmët e tij të rëndësishme pothuajse në çdo ngjarje islame me besimin e tij të sinqertë, urtësinë, trimërinë dhe bujarinë e tij. Kjo ligjëratë flet rreth jetës, vlerave dhe pozitës së Ebu Bekrit te Pejgamberi (lavdërimi dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të) dhe te i gjithë umeti.

 • Shqip

  MP4

  Ligjërues : Enis Rama Redaktoi : Driton Lekaj

  Kjo ligjëratë është pjesë e ligjëratave të cilat trajtojnë përditshmërinë e Pejgamberit (alejhis salatu ues selam) me shokët e tij me qëllim që të ndalemi në mësimet dhe urtësitë dhe të përfitojmë në përditshmërinë tonë. Në këtë ligjëratë, hoxha i nderuar, komenton rastin e urisë së madhe të Ebu Hurejres dhe mënyrës se si e ka trajtuar atë Pejgamberi (alejhis salatu ues selam).

 • Shqip

  MP3

  Ligjërues : Ekrem Avdiu Redaktoi : Driton Lekaj

  Kjo ligjëratë sqaron obligimin e çdo muslimani ndaj grave të Dërguarit të Allahut (alejhis salatu ues selam) -Nënave të besimtarëve, si dhe vlerës dhe pozitës së tyre me theks të posaçëm në atë se si ato ishin burim i edukimit dhe arsimimit, duke treguar shembuj të shumtë veçanërisht nga Aisheja (Allahu qoftë i kënaqur me të).

 • Shqip

  MP3

  Ligjërues : Ekrem Avdiu Redaktoi : Driton Lekaj

  Në këtë ligjëratë hoxha i nderuar Ekrem Avdiu prezanton shkurtimisht jetën e Aishes – Nënës së besimtarëve (Allahu qoftë i kënaqur me të), pastaj flet për pozitën së saj të lartë te i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem). Gjithashtu flet edhe për ngjarjen e ‘Shpifjes - El Ifk’ dhe pastërtinë e Aishes nga kjo akuzë dhe e përfundon ligjëratën me vlerat e saj të larta me të cilat është veçuar.

 • Shqip

  PDF

  Ky libër paraqet fragmente nga jeta e një numër të shokëve të Pejgamberit (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të). Atyre të cilët ishin yje të udhëzimit dhe të cilët u edukuan në djepin e shkollës profetike. Lexuesi që hulumton bukurinë gjuhësore dhe artin e tregimit do ta gjen në këtë libër. Ai që mundohet që t’i merr shëmbëlltyrë këta burra fisnikë do ta arrin dëshirën e tij, sikur që edhe ai që e hulumton të vërtetën historike do ta percepton atë.

Mbresat