Nënat e besimtarëve (Allahu qoftë i kënaqur me to) burim i edukimit dhe arsimimit

Ligjërues : Ekrem Avdiu

Redaktoi: Driton Lekaj

Përshkrimi

Kjo ligjëratë sqaron obligimin e çdo muslimani ndaj grave të Dërguarit të Allahut (alejhis salatu ues selam) -Nënave të besimtarëve, si dhe vlerës dhe pozitës së tyre me theks të posaçëm në atë se si ato ishin burim i edukimit dhe arsimimit, duke treguar shembuj të shumtë veçanërisht nga Aisheja (Allahu qoftë i kënaqur me të).

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes