Aisheja – Nëna e besimtarëve (Allahu qoftë i kënaqur me të)

Ligjërues : Ekrem Avdiu

Redaktoi: Driton Lekaj

Përshkrimi

Në këtë ligjëratë hoxha i nderuar Ekrem Avdiu prezanton shkurtimisht jetën e Aishes – Nënës së besimtarëve (Allahu qoftë i kënaqur me të), pastaj flet për pozitën së saj të lartë te i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem). Gjithashtu flet edhe për ngjarjen e ‘Shpifjes - El Ifk’ dhe pastërtinë e Aishes nga kjo akuzë dhe e përfundon ligjëratën me vlerat e saj të larta me të cilat është veçuar.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes