Kategoritë

معلومات المواد باللغة العربية

Shkencat e sunetit dhe tema tjera

Numri i materialeve: 1

  • Shqip

    MP3

    Ligjërues : Ekrem Avdiu Redaktoi : Driton Lekaj

    Kjo ligjëratë tërheqëse përmban disa rregulla me të cilat duhet të edukohet çdo musliman si: dhënia përparësi fjalës së Allahut dhe Pejgamberit (lavdërimi dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi të) para fjalës së dikujt tjetër dhe respekti i sahabëve, veprimtaria në bashkësi në forma të ndryshme, pastaj angazhimi në kërkimin e diturisë fetare dhe madhërimi i shnejtërisë së muslimanëve.