Kategoritë

معلومات المواد باللغة العربية

Festat e shpikura

Numri i materialeve: 4

 • Shqip

  MP4

  Redaktoi : Driton Lekaj

  Ligjërues: Mazllam Mazllami

 • Shqip

  PDF

  Gënjeshtra e 1 Prillit: Gënjeshtra është një sëmundje e madhe dhe llogaritet prej mëkateve të shëmtuara. Ajo është një nga argumentet e nifakut (dyfytyrësisë) dhe shenjave të tij. Te njerëzit është përhapur ajo që quhet “ Rrena e 1 Prillit” dhe në këtë ditë – ditën e parë të prillit – ata pretendojnë se lejohet rrena pa ndonjë kufizim fetar. Gjithashtu nga kjo vepër rrjedhin shumë të këqija të cilat i sqaron ky artikull. Gjithashtu në të sqarohet dispozita për gënjeshtrën, llojet e saj, ndëshkimin për të dhe rastet e veçanta në të cilat lejohet.

 • Shqip

  MP4

  Ligjërues : Dr. Shefqet Krasniqi Redaktoi : Driton Lekaj

  Kjo hytbe e mbajtur nga hoxha i nderuar përmban thirrje për ta kuptuar drejt festën e vitit të ri dhe rrënjët e saj fetare jo islame si dhe thirrje për pendim të sinqertë nga festimi i saj dhe të këqijat që e përcjellin këtë festë.

 • Shqip

  MP3

  Muftiu : Ulvi Fejzullahu

  Ky artikull e sqaron zhvillimin historik të festës së Vitit të Ri si dhe tregon rrënjët e saj fetare nëpër histori. Dhe mu për këtë hoxha i nderuar ia tërheq vërejtjen çdo myslimani nga festimi i kësaj feste.