Porosia Djalit!

Përshkrimi

Këshillë përmbledhëse e dijetarit El Hafidh Ibn El Xhevziut drejtuar djalit të tij. Ibnul Xhevziu ka qenë i njohur për këshillat e tij, e kjo shfaqet edhe më tepër kur vjen në pyetje fëmija i tij.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes

Kategoritë: