Kontributi i dijetarëve shqiptarë dhënë shkencës së hadithit

Përshkrimi

Zoti deshi që shkencës së Hadithit në këtë shekull t’i prijnë dijetarët shqiptarë që i njeh tërë bota islame, i respekton, nderon dhe me veprat e tyre kanë lënë histori që dëshmon për ta. Në shenjë mirënjohjeje të kontributit të tyre Dr. Sulejman Osmani ka përmbledhur në fjalë të shkurtra jetën dhe veprimtarinë e tyre.

Download
Mbresat