Përshkrimi

Prej kohëve të vlefshme është edhe muaji Shaban. Njerëzit janë në dy pole të kundërta për sa i përket atij. Disa i mohojnë adhurimet me të cilat është veçuar dhe të tjerë që shpikin atë që nuk e ligjësuar Allahu e as i Dërguari i Tij (paqja dhe bekimi qoftë mbi të) por, e drejta është mesi i kësaj. E ky artikull sqaron këtë në mënyrë të argumentuar dhe të mbështetur me fjalët e dijetarëve të Islamit.

Mbresat