• Muhamed Dërmaku "Numri i materialeve : 3"

    Përshkrimi :Muhamed Dërmaku: Është hoxhë i nderuar me prejardhje nga Kosova dhe rrjedh nga një familje me traditë fetare. Tre vitet e para të sudimeve të tij universitare i kreu në Institutin El Fet-h në Damask, e më pas vazhdoi vitin e katërt në Universitetin e Az-harit në të cilin edhe u diplomua në degën e Sheriatit. Është i shquar për afërsinë, mprehtësinë dhe dijen e tij, njëherazi është ndër thirrësit e mirënjohur në Kosovë. Ai është profesor në medresen e ’Alaudin’ dega në Gjilan dhe delegat pranë Kuvendit të Bashkësisë Islame të Kosovës.

Mbresat