معلومات المواد باللغة العربية

Muhamed Dërmaku - Artikuj

Numri i materialeve: 1

  • Shqip

    Autor : Muhamed Dërmaku Redaktoi : Driton Lekaj

    Xheneti është vendbanimi i fituesve dhe strehimi i të penduarve dhe lakmia e çdokujt që e kupton madhështinë e shpërblimit të Allahut ndaj robërve të Tij të sinqertë. Rrugët dhe shtigjet që dërgojnë deri aty janë të shumta sikundër edhe që portat e Xhenetit janë të shumta. Hadithi i Muadhit (Allahu qoftë i kënaqur me të) : “O i Dërguar i Allahut! Më trego për ndonjë vepër që më shpie në Xhenet dhe më largon nga Zjarri!” më së miri e sqaron këtë dhe po ky hadith është tema e këtij artikulli nga hoxha i nderuar Muhamed Dërmaku.