Besimi dhe Uniteti bazë e çdo suksesi - 1

Përshkrimi

Këshillë e përgjithshme nga Shejh AbdulKadër Arnauti drejtuar shqiptarëve kudo që janë që ka të bëjë me rëndësinë e besimit islam si dhe me ruajtjen e unitetit mes tyre.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes