Çelësat e meditimit të Kuranit dhe suksesit në jetë

Përshkrimi

Ky libër jep një sqarim të qartë e gjithëpërfshirës që esenca e arritjes së suksesit është Kurani fisnik, fjala e Zotit të botëve, dhe çdo gjë tjetër jashtë kësaj duhet të jetë në përputhje me të, përndryshe refuzohet.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes

Kategoritë: