Udhëzimet e sureve të Kuranit

Përshkrimi

Ky libër sqaron se cilat janë temat kryesore për të cilat bëhet fjalë në suret e Kuranit Fisnik, në mënyrë që muslimani përmes këtij libri ta ketë më të lehtë ta kuptojë dhe ta soditë fjalën e Allahut, Kuranin.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes