Këshilla mbi tejkalimin e problemeve

Ligjërues : Enis Rama

Redaktoi: Driton Lekaj

Përshkrimi

Jeta në natyrshmërinë e saj ngërthen shumë probleme por, problem në tërë këtë është se si të menaxhohen ato. Muslimani duhet të insiston se si të jetë pjesë e zgjidhjes dhe jo pjesë e vetë problemit. Megjithatë për këtë duhen ndjekur disa hapa për të cilat edhe flet hoxha i nderuar në këtë ligjëratë.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes

Kategoritë: